klädaffärer i göteborg nordstan mellanblödning efter mens rökt lax pasta creme fraiche skölja näsan saltlösning recept tess gerritsen rizzoli isles serisi sıralaması gå ner i vikt snabbt app fisk i ugn grädde förflutet tempus synonym galaxens förskola blogg syskonhuset huddinge öppettider bandit rock båten 2016 tror hindu på mässa älvsjö mars 2016 rossöns sport öppettider múa dòng máu lạc hồng hay nhất fromage blanc på svenska karate bälten ordning pall med förvaring ikea medicinsk yoga övningar nacke jättefinne på rumpan studera engelska i brighton göteborgs universitet riktningsvektor mellan två punkter bälten herr dressman am körkort test online gratis husqvarna motorsåg 345e rolands gosskör fbu blåsutgatan 3 göteborg betel kyrka hönö uthyres hyra grävmaskin stockholm

virkade mössor barn mönster Vård & omsorg

dagens samhälle debatt tecken Ny tandvårdsrapport från PRO: Många äldre får inte den tandvård som de behöver – och har rätt till

hjärtat film malmö bestå tv bänk superfront

psykisk sjukdom och funktionsnedsättning I en ny rapportserie från PRO beskrivs tillgången till tandvård och munhälsobehovet, under olika faser av åldrandet. En god munhälsa är en förutsättning för hälsa och välbefinnande. Äldre personer har en ökad risk för att drabbas av skador och sjukdomar i munnen.

spel 12 år pc strömavbrott idag göteborg 2018-06-13 Äldre personer har förhöjd risk för kroniska sjukdomar, använder sig av många olika läkemedel och får successivt en försämrad fysisk och kognitiv funktion. Hälsostatusen i munnen påverkar den övriga hälsan och det gäller särskilt sköra äldre personer.

diskrimineringslagen sexuell läggning I den andra delen av rapportserien, som presenteras idag, beskrivs munhälsobehovet och tillgången till tandvård för äldre personer med omsorgsbehov. För en god munhälsa krävs tillgång till tandvård av god kvalitet och, när det behövs, stöd i samband med den dagliga munvården från äldreomsorgen.   

hotell mallorca uppvärmd pool Landstingens tandvårdsstöd, ”uppsökande verksamhet” och ”nödvändig tandvård” som riktar sig till äldre personer med omfattande omsorgsbehov, är i grunden bra, men det finns problem med hur de upphandlas. 

  • Äldre personer som bor på äldreboende riskerar att få vård de inte behöver när tandvårdgivarna, ofta privata vinstdrivande företag, finansierar den ”uppsökande verksamheten” genom att utföra ”nödvändig tandvård”. Patienterna är ofta svårt sjuka, många har en demenssjukdom. Deras utsatthet gör det olämpligt med ett upphandlingssystem som skapar incitament att utföra tandvårdsinsatser som inte är motiverade utifrån ett patientperspektiv.
  • Äldre personer som bor hemma får inte den tandvård som de har rätt till eftersom upphandlingen gör det olönsamt att söka upp äldre i deras hem. Detta trots en utveckling som går mot att allt fler sjuka äldre vårdas hemma. 
  • Den nödvändiga tandvården är en del av ett vårdvalssystem, vilket innebär att patienten kan välja vårdgivare. I praktiken är patienterna ofta så svårt sjuka att de inte har möjlighet att göra ett val. Vårdvalssystemet riskerar att öppna upp för oseriösa tandvårdgivare som väljer patienter – istället för tvärtom.

tv4 störningar em Förutom tillgången till tandvård har möjligheten att sköta, eller att få hjälp med, den dagliga munvården stor betydelse för hälsan. Munnen är en intim del av kroppen. För att äldre personer ska få den hjälp med munhälsan som de behöver krävs att personalkontinuiteten i äldreomsorgen är god och att personalen har handlingsutrymme att anpassa vården och omsorgen. Därtill måste de ha tillräckligt med tid. Personalens faktiska villkor överensstämmer sällan med det som forskning visat är viktigt för kvaliteten, och personalens villkor har därtill försämrats över tid. Det är ett allvarligt hot mot äldre personers munhälsa. 

skumtvätt bil stockholm PRO:s krav för en bättre och mer jämlik munhälsa

drakar och demoner expert äventyr • Fler äldre personer som bor hemma måste nås av den uppsökande verksamheten

går inte att skicka sms telia och den nödvändiga tandvården.

förställa sig som • Den uppsökande verksamheten och den nödvändiga tandvården måste bli mer jämlik.

arkiv göteborgs kommun • Säkerställ att vårdbehovet styr tillgången till nödvändig tandvård.

underhållsbidrag 2018 belopp • Slopa vårdvalssystemet för nödvändig tandvård

rim ramsor på engelska • Säkra kontinuitet och kvalitet i äldreomsorgen genom förbättrade villkor för personalen.

vad heter tuff på engelska • Alla kommuner ska ha anställda tandhygienister med särskilt ansvar för äldres munhälsa.

tandlossning hund smärta krokusvägen 7 kalmar

guldringen 35 norrköping  

våga se signaler på sexuella övergrepp Dela den här artikeln:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.